Nieuwbouwproject ’t Pontje

PROCES TOT START BOUW

Stap 1: Start verkoop
 

Verkrijgen van de
verkoopdocumentatie, bestaande
uit een verkoopbrochure,
prijslijsten, processen, etc.

Stap 2: Keuze woning
 

Inschrijftermijn, woningtoewijzing,
bekendmaking toewijzing of loting
(door makelaar of notaris).

Stap 3: Eerste gesprek makelaar
 

Bespreken woning, koop-/
aannemingsovereenkomst (KAO)
en optie nemen op een woning.

Stap 4: Financieringsgesprek
 

Gesprek met hypotheekadviseur
om financiële mogelijkheden
door te spreken. Advies: Termijn
hypotheekofferte 9 maanden!

Stap 5: Ondertekening overeenkomst bij makelaar

In de KAO wordt de koop
vastgelegd. U heeft dan
nog bedenktijd op basis van
voorfinanciering.

Stap 6: Keuze afbouwopties
 

Bespreken van de afbouwopties
met de kopersbegeleider,
zoals badkamer, toilet, keuken,
stopcontacten, niet-dragende
wanden, etc.

Stap 7: Sluitdatum afbouwopties
 

Let op! Na deze datum kunt
u geen afbouwopties meer
toevoegen of wijzigen.

Stap 8: Overdracht en voorbereidingsproces start bouw

Als aan alle voorwaarden is voldaan, vindt de overdracht plaatst bij de notaris. Vervolgens wordt de bouw verder voorbereid. Inkoop van materiaal, inrichting bouwplaats en opstellen planning.

Stap 9: Start bouw
 

De start van de bouw wordt
gevierd met alle kopers en
betrokkenen van het project tijdens
een officieel moment.